Samo ozonowanie nie jest wystarczające. Jest to metoda dezynfekcji doraźnej – bardzo skutecznie usuwa wszelkie chorobotwórcze mikroorganizmy oraz nieprzyjemne zapachy, pozostawiając czyste i świeże otoczenie. Jednakże ozon, mimo swojej siły działania, nie jest trwały – wykonuje swoje zadanie i znika. Działanie ozonu nie jest więc długotrwałe.

 

Idealnie czyste otoczenie, uzyskane po przeprowadzeniu ozonowania, narażone jest na wtórne skażenie. Już po kilku godzinach od wykonania usługi ozonowania proces namnażania się bakterii, wirusów i grzybów zaczyna się ponownie.

Dlaczego zamgławianie na zimno? 

W celu długotrwałej ochrony otoczenia wykorzystywane jest zamgławianie na zimno. Technologia ta pozwala na kontrolowane rozprzestrzenianie preparatu ochronnego.

Zimna mgła wytwarzana jest za pomocą generatorów (zamgławiaczy) ULV (Ultra Low Volume), które wykorzystują fale ultradźwiękowe do subtelnego rozdrabniania cieczy. Niebywałą zaletą tej technologii jest wykorzystywanie do zabiegu ultra małej objętości preparatu w porównaniu z metodami konwencjonalnymi (rozpylacze plecakowe). 

Specjalnie skonstruowany generator ultradźwiękowy powoduje rozbicie cieczy do wielkości mikrometrycznych kropel unoszących się w powietrzu (aerozol). W generatorze zimnej mgły źródłem prądów powietrza jest wysokoobrotowy kompresor. Strumień powietrza skierowany jest na generator ultradźwiękowy, przez co wytworzona mgła uzyskuje zawirowanie oraz przyspieszenie. 

Pojęcie ULV stało się w ostatnich latach synonimem możliwości wytworzenia i rozpylenia kropel o średnicy nieprzekraczającej 20 µm. Dla zobrazowania pojęcia – kropla deszczu ma średnicę ok. 4000 µm, a średnica ludzkiego włosa ok. 70 µm. 

Te ekstremalnie małe krople, które powstają w wyniku pracy generatora zimnej mgły, przez długi czas unoszą się w powietrzu. Transportowane prądami wewnętrznej cyrkulacji w pojeździe, czy też pomieszczeniu, wędrują, drgają i w konsekwencji osiadają na wszystkich powierzchniach. Penetrują całą kubaturę pomieszczenia, wnikając w zakamarki, również w struktury materiałów. Zastosowanie generatora zimnej mgły oznacza zatem możliwość niezwykle równomiernego rozprowadzenia preparatu. 

Działanie nanocząstek srebra opiera się głównie na niszczeniu ścian i błon komórkowych, wnikaniu do wnętrza drobnoustrojów chorobotwórczych, zmianie ich metabolizmu, dezaktywacji DNA i RNA, co w efekcie prowadzi do ich obumierania.

Co istotne, drobnoustroje nie są w stanie wytworzyć odporności w stosunku do nanoczqstek srebra. Po unieszkodliwieniu drobnoustrojów, nanocząstki srebra nadal aktywnie działają i niszczą kolejne patogeny, aż do czasu ich mechanicznego usunięcia.

Nanosrebro jest przyjazne dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego.